Přijďte na pouť

V roce 2024 se o první dubnové neděli můžete těšit na tradiční lidovou pouť v Loukách (odvíjí se od termínu Velikonoc). Kromě slavnostní pobožnosti je v plánu i kulturní program, kolotoče, stánkový prodej, a možná přijde i mistr kejklíř, který Vás vtáhne do světa cirkusového umění... Pouťové veselí se koná jako obvykle na Návsi. Těšíme se na Vás!

Kdy a kde

Termín: 7. dubna 2024, 8.00-18.00

Místo: Zlín, místní část Louky

Program

Pobožnost, zpěv, stánky i kolotoče a snad i tanec a kejkle... přesnější program se bude tvořit začátkem roku 2024, děkujeme za strpení.

Informace pro stánkaře

Na plánku níže je vyobrazen prostor dočasné uzavírky na ulici Náves spolu se zákresem prostoru pro stánky.

Umisťování stánků a vyložení zboží je možné až v samotný den pouti (nikoliv už během soboty). Vozidla prodejců využitá k zásobování stánků mohou najíždět do uzavřeného úseku komunikace a projíždět jím nejvýše rychlostí 5 km/h v době od 7.00 do 8.00 hodin. Odvoz zboží prodejců pak nastane v době 18.00 až 19.00 hodin.

plánek: rozmístění stánků

Uzavírka Návsi, objížďka

Jak to tak bývá, nic není jen dobré či špatné. I pouť má své stinné stránky. Jednou z nich je tradiční dočasná uzavírka místní komunikace na ulici Náves (v době od 7.00 do 20.00). S touto uzavírkou pochopitelně souvisí i dočasné zrušení zastávek MHD. Níže je proto přiložen situační nákres, ve kterém je zakreslena jak uzavírka, tak i objízdná trasa spolu s dočasným dopravním značením, navíc i umístění dočasných přesunutých zastávek MHD. Komplikace na straně řidičů i cestujících MHD nás mrzí, nicméně tato uzavírka je důležitá s ohledem na bezpečnost návštěvníků.

plánek: dočasná uzavírka a objízdná trasa

Kontakt

Na úspěšném průběhu pouti ve Zlíně-Loukách se podílí tým nadšenců. Společný obecný kontakt na pořadatele je zde: